Finansai ir ateitis. Kodėl tai neatsiejama?

Trumpai apie finansų svarbą mūsų gyvenime, kada pradedame mokytis elgtis su pinigais, kaip pasikloti sau užtikrintą ateities kelią.

Jūratė Gedvilaitė - Banienė

3/28/2022

Šis žodis žinomas ir suprantamas net mūsų mažajam piliečiui, kuriam gali būti dar tik penkeri metai. Pamenu, tokio amžiaus mano sūnus jau pėdindavo į parduotuvę nusipirkti sau skanumynų ir puikiai mokėjo pasiskaičiuoti, kiek grąžos turi gauti. Kol dar esame vaikai, pinigai atlieka savo tiesioginę mainų funkciją, keičiame juos į norimus daiktus. Dažniausiai juos išleidžiame norėdami pasmaguriauti, nusipirkti žaisliuką (vyresniųjų vaikų žaislai atitinkamai brangsta 😊), nors pasitaiko ir tokių vaikų, kurie, turėdami didesnių norų, pinigus deda į taupyklę ir sugeba sukaupti didesnes sumas didesnėms svajonėms.

Jau tuomet prasideda mūsų pirmosios finansinės pamokos. Jų mokomės iš savo tėvų ir nuo jų priklauso, kokius pirminius finansinius įgūdžius įgysime: ar pinigus tik leisime ar ir taupysime, ar suprasime perkamų daiktų vertę, ar leisime tenkinti savo norus ir įnorius akimirksniu, ar išmoksime būti kantrūs, o gal būt netgi susipažinsime su galimais investavimo įrankiais.

Jaunystė – kitas gyvenimo etapas, kuriame turime tiek daug norų, kad dažnai finansai kartu su mumis nespėja. Turtingiausias etapas, kuriame turime daugiausiai energijos, sveikatos ir svajonių, kurias norime įgyvendinti kuo greičiau. Todėl negailime savęs ir dirbame, dirbame siekdami jų ir taip įsitraukę, kad dažnai ateitis atrodo tokia tolima ir neaktuali, kad apie ją ir nesukame galvos. Kuriame šeimas, įsigyjame būstus, perkame automobilius, atsiranda vaikai, o su jais dar daugiau išlaidų. Ir taip sukamės tame veiksmų verpete, kol... Liga, nelaimingas atsitikimas, darbo praradimas... Tada supranti, kad neturi finansinės „pagalvės“ sveikatos gydymui ir atstatymui, neužtenka pinigų paskolos ar kredito įmokoms dengti, galų gale gali pritrūkti pinigų elementariam pragyvenimui – maistui, mokesčiams... Dažnai girdime, kad privalu turėti trijų, pusės metų ar net metų savo uždarbio sukauptą rezervą, kuriuo galėtum ramiai naudotis atsitikus tokiems nenumatytiems įvykiams. Kiek mūsų tai girdėjome, supratome ir turime įgyvendinę? Klausimas kiekvienam iš mūsų. Atsakymus tikrai turime...

Ir dar vienas gyvenimo etapas – branda, kuomet tikrai suvoki, kad laukia tas gyvenimo periodas, kuriame taip dirbti kaip jaunystėje nebesinori. Pakalbėkime su didesnę patirtį turinčiais žmonėmis, jie patvirtins šiuos mūsų žodžius. Tačiau, ar mes finansiškai pasirūpinome savo ateitimi, kurioje jau tikrai nebedirbsime (ta ateitis – vadinamoji pensija, žodis nelabai keliantis optimizmą ir pasitikėjmą :). Ar žinome, kokiais finansais disponuosime tuomet?

Ar turime atsakymus į šiuos gyvenimo perioduose iškylančius klausimus? Kokias patirtis perdavė tėvai, mokslo institucijos? Ar turime tinkamus įrankius išspręsti visus šiuos gyvenime iškylančius finansinius iššūkius?

Jei sprendžiate ir vis dar ieškote sau tinkamų sprendimų, mes taip pat šiame kelyje. Mes kuriame savo finansinę dabartį, kartu spręsdamos ir dabartyje iškylančius sunkumus. Rūpinamės savo ateities gerove ir pasirinkome patikimus finansinius partnerius, galinčius užtikrinti mūsų investicijų saugumą. Turime laiko patikrintus finansinius pakeleivius, todėl kviečiame ir Jus rūpintis savo dabartimi, savo šeima ir savo laukiančia ateitimi.

Kurkime finansinę laisvę kartu!